Hva vil vi med vitenskapelige høgskoler?

Noen høyskoler slår seg sammen. Andre søker universitetsstatus. Hvor blir det av de vitenskapelige høgskolene i dette bildet?