I dag blir valgresultatet klart. Her åtte spørsmål og svar for deg som ikke har fulgt så godt med i valgkampen.

Det har blitt omtalt som verdens lengste rektorvalg. Helt siden 3. april og frem til i dag, har ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) kunnet stemme på sin foretrukne rektor. Og i motsetning til rektorvalgene ved universitetene i Bergen og Tromsø, der sittende rektorer ikke fikk noen motkandidater, er det helt åpent hvem som inntar rektorkontoret i Oslo. Ole Petter Ottersen, som har vært en profilert stemme i offentligheten, har sittet som UiO-rektor i snart åtte år. Nå blir han sannsynligvis rektor ved Karolinska institutet i Sverige. Men hvem skal overta? På torsdag telles stemmene opp.

1) Hvem stiller til valg?

Velgerne kan velge mellom «team Stølen & Mo» og «team Graver, Sandlie og Frich».

Rektorkandidat Svein Stølen (f. 1960) er kjemiprofessor og prodekan for forsking ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han har også blant annet vært instituttleder ved  Kjemisk institutt og styreleder for UiO: livsvitenskap og Digitalt Liv Norge. Hans prorektorkandidat er Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk litteratur, som blant annet har vært prodekan for studier og utdanning ved Det humanistiske fakultet. Professor i statsvitenskap Åse Gornitzka og medisinprofessor Per Morten Sandset er viserektorkandidater på laget.

Viserektorkandidat Per Morten Sandset, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo, rektorkandidat Svein Stølen og viserektorkandidat Åse Gornitzka. Foto: © UiO/Anders Lien

Les mer om team Stølen her.

I januar kunngjorde jusprofessor og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver (f. 1955) at han utfordret Stølen. Graver har ledet flere offentlige utvalg og var i fjor visespreses ved Det norske vitenskapsakademi. Hans prorektorkandidat er professor i molekylærbiologi Inger Sandlie, som blant annet er nestleder for et senter for fremragende forskning og har vunnet UiOs innovasjonspris. Medisinprofessor Jan Frich er deres viserektorkandidat.

Les også: Nå har Universitetet i Tromsø valgt rektor. Valgdeltakelsen var på 6,5 prosent.

Viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver og prorektorkandidat Inger Sandlie.
Foto: © UiO/Anders Lien

Les mer om Team Graver her.

2) Hva skiller kandidatene?

I valgkampen har det ikke vært helt lett å få øye på de store forskjellene. «Om man mener Arbeiderpartiet og Høyre mangler skillelinjer, har man ikke bevitnet en rektordebatt på UIO», skrev journalist Markus Slettholm i studentavisen Universitas etter et valgmøte i februar. Den tydeligste uenigheten handler om hvorvidt studentene skal få en automatisk begrunnelse for eksamenskarakterer. Graver vil innføre dette, men «ikke over natten», som han skriver i et innlegg i Uniforum. Dette er noe studentene lenge har krevd, og Graver viser også til at man i offentlig forvaltning har krav på begrunnelse for vedtak. Men Stølen er skeptisk. Et motargument er at automatisk begrunnelse er tidkrevende for universitetets ansatte. Prorektorkandidat Gro Bjørnerud skriver i et innlegg at dette først må «utredes skikkelig» og at de må «sette av tid til å vurdere dette tiltaket opp mot andre satsinger».

  Dette er nok den mest konkrete uenigheten, sier Markus Slettholm i Universitas.

Les også: Derfor vil Frank Aarebrot ha valgt rektor: – Vil ikke ha blårussen inn på universitetet

Uenige om midlertidighet

 Ellers er det mye floskler. Begge vil videreføre Ole Petter Ottersens politikk. Gjennom hele valgkampen har de snakket mye om universitetets rolle i samfunnet og at det er viktig for dem å være «bottom up». Striden har gått veldig mye på hvem som var først ute med å mene noe. Som Gro Bjørnerud Mo sa i en debatt: «Når Stølen og Mo har kuttet et stykke land, okkuperer Graver og Sandlie det». Den problematikken er ganske illustrerende for hele debatten, sier Slettholm, som har fulgt valgkampen tett.

Er du ansatt eller student ved UiO? Da kan du stemme her frem til kl. 12 på torsdag. 

Redaktør Martin Toft i nettavisen Uniforum ved UiO påpeker også at rektorkandidatene ikke har vært helt på linje når det gjelder midlertidig ansatte. I et leserinnlegg i Uniforum skriver Graver at de «vil arbeide for å fjerne all bruk av midlertidige ansettelser ut over vikariater og andre situasjoner hvor stillingens karakter krever det».

 Stølen mente at dette var vanskelig å få til, og at det ville gå utover mange forskningsprosjekter, sier Toft.

  Begge har lovet å kutte i midlertidige stillinger, men Graver vil gå mer drastisk til verks, istemmer Slettholm.

Flere har også ment at team Graver har vært en tydeligere forsvarer av valgt rektor enn motstanderen. I team Stølens valgplattform presiseres det riktignok at «Svein Stølen er tilhenger av valgt rektor». Men hans prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo har tidligere tatt til orde for at rektor bør ansettes.

Les også: Hva skal man med rektorvalg når det bare er én kandidat? 

3) Har de ulik lederstil?

 Det kan være at Graver er flinkere til å delegere og mindre opptatt av å ha hånden på rattet enn Stølen, sier Martin Toft.

 Som prodekan var Stølen opptatt av at det var så få kvinner i vitenskapelige stillinger, og han overtok ansvaret for likestilling selv. Da måtte alle instituttene begrunne hvorfor de ikke ansatte flere kvinner, forteller Toft.

4)Hvem støtter de ulike kandidatene?

Svein Stølen har offentliggjort en liste med 168 ansatte og studenter som støtter hans kandidatur. Her er profilerte folk som psykologiprofessor Fanny Duckert, den «fantastiske formidleren» Øivind Bratberg og jussprofessor Alf Petter Høgberg, ifølge Universitas. Hans Petter Graver har ikke prioritert å lage en slik liste. Derimot har Norsk Tjenestemannslag ved UiO gått ut med støtte til Hans Petter Graver. Dette begrunner de med at Graver er den eneste «den eneste som kan vise til et langvarig engasjement og arbeid for å bevare ordningen med valgt rektor».

«Det eneste Stølens team kan love, er at de som rektorat selv ikke vil ta initiativ til å endre dagens ordning. Det holder ikke» , skriver leder Ellen Dalen i et innlegg i Uniforum.

Forskerforbundet har ikke valgt side.

Les også: Kva skal ein med demokratiske organ ved universiteta om det meste blir styrt frå toppen?

5) Har det kommet noen overraskelser underveis i valgkampen?

3. april, langt ute i valgkampen, lanserte Stølen et utdanningsmanifest, som har blitt omtalt som «team Stølens store valgkampjoker». Her beskriver de hvordan de vil løfte utdanningene ved universitetet. Det falt ikke helt i god jord hos motstanderen.

 Jeg synes det er nokså spesielt å komme med et så detaljert innspill av valgtaktiske hensyn. Hvis man mener alvor med at ansatte og studenter bør få anledning til å sette seg ordentlig inn sakene og gjøre et informert valg, burde et slikt innspill i så fall kommet tidligere, sa Hans Petter Graver ifølge Khrono.

6) Hva er rektors rolle?

Rektoren er den øverste lederen for UiOs faglige virksomhet. Han leder også universitetsstyret. En del saker kan han avgjøre på fullmakt. I tillegg representerer han universitetet utad. Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen har hatt en sterk stemme i offentligheten.

7) Hvordan vektes stemmene?

Det vitenskapelige ansattes stemmer står for 53 prosent av den vektede totalen, studentene for 25 prosent og de teknisk-administrativt ansatte for 22 prosent.

8) Hvem ligger an til å vinne? 

 Uniforum loddet stemningen ved å lage en en meningsmåling i mars. Den tydet på seier til Graver. Men svarprosenten var lav og meningsmålingen var «ikke vitenskap», som Uniforum understreket.

Men Markus Slettholm i Universitas tror det blir jevnt, men holder en knapp på Stølen.

— Jeg tror han står såpass sterkt blant de teknisk-administrative ansatte at det fort kan bli tungen på vektskålen. På MatNat har han reformert studieporgrammer og strømlinjeformet hverdagen til folk, strømlinjeformet hverdagen til folk og vist seg som en god adminsitrator. Det tror jeg han tjener på. Men det er vanskelig å si. Studentstemmene er i høy grad en joker, mener han.

Martin Toft sier:

 Det er fryktelig vanskelig å si. Det blir sikkert like jevnt som folkeavstemningene i Tyrkia. Men det blir nok mer hederlig. Begge parter har fått sluppet til i universitetsmediene.

Kilder: Uniforum, Universitas, Khrono og UiO.

Les også:

Ved de tre siste rektorvalgene har denne høgskolen bare hatt én kandidat