Hvem bør skjerpe seg i 2021? Alle, svarer studentleder.
Annonse

Hvem bør skjerpe seg i 2021? Alle, svarer studentleder.

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. desember 2020

Noen av årets debatter om faglig frithet og ytringsfrihet har blitt blåst ut av proporsjoner, mener studentleder Andreas Trohjell.

Vi legger et svært spesielt år bak oss, også i kunnskapssektoren. Universiteter og høyskoler har i perioder vært helt nedstengt, forelesninger og eksamener har gått digitalt og forskningsprosjekter har blitt satt på vent. 

Fakta
Hvem: Andreas Trohjell
Tittel: Leder av Norsk studentorganisasjon

I en serie juleintervjuer spør vi sentrale folk i sektoren om hvordan året har vært og hva slags forventninger de har til 2021.

Annonse

Andreas Trohjell har fått æren av å være leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i det året han knapt fikk treffe en sjel, og har satt seg et nyttårsforsett som står i stil: Ikke klage.

– Hvordan vil du oppsummere 2020 for studentene? 

– Det har vært et vanskelig år. Jeg tror mange studenter opplever å ha ofret mye. Jeg tror samtidig båndet mellom studenter og tilliten til sine tillitsvalgte er blitt større.

– Hva ser du frem til i 2021? 

– Jeg håper som de fleste andre at vi kan møtes igjen i 2021. Mitt ene år som leder av Norsk studentorganisasjon ser ut til å bli året vi ikke kan møtes, og det synes jeg er kjedelig. Jeg har hørt at et landsmøte som avtroppende arbeidsutvalg er en stor opplevelse. Hvis jeg tenker mer faglig på det er det noen sentrale saker: Først og fremst skal ny universitets- høyskolelov landes, hvor vi har store forhåpninger om at læringsmiljøet for studentene får en sterkere posisjon enn i dag. Det vil danne grunnlaget for studenttilværelsen. Videre kommer styringsmeldingen, og andre stortingsmeldinger som setter fokus på rammene til institusjonene, og hvilken rolle studentene har i akademia. For vår del er det viktig at kvaliteten i utdanningen er grunnfjellet i alt som skjer.Til slutt vil valget høsten 2021 være viktig for oss. Hvilket parti ønsker å være studentenes parti? Hvem ønsker å heve studiestøtten, bygge studentboliger, gi studenter som har arbeid samme rettigheter som andre arbeidstakere? Valget vil være viktig i mange år fremover.

– Hva skulle du ønske lå under treet i år?

– Da vil jeg ønske meg økt studiestøtte. For et mer realistisk juleønske ønsker jeg meg at alle studenter i landet får en god jul, og får feiret med familie og venner. Etter et langt semester alene på hybler tror jeg mange studenter har godt av å komme hjem nå.

– Hvem fortjener ekstra ros i år? 

– Jeg kommer ikke unna studentene nå i år. Studentene har ofret mye: stått uten inntekt grunnet permitteringer, måttet sitte på hjemmekontor hele semesteret. En students hjemmekontor ser ganske annerledes ut enn hjemmekontoret til mange yrkesaktive og mange kjenner ikke sine medstudenter eller har et faglig fellesskap. Likevel kommer de fleste seg gjennom, og leverer. Det er jeg imponert over.

– Og hvem bør skjerpe seg i 2021?

– Dette er kanskje å kaste stein i glasshus. 2020 har vist seg som et år hvor noen debatter omkring autonomi, faglig frihet og ytringsfrihet blåses opp og kanskje ut av proporsjoner innenfor akademia. Mange slike debatter er sunne, og bidrar til å drive akademia konstruktivt fremover, mens noen generaliserer grupper og gjør ikke mye annet enn å skape stor splid der kun liten splid eksisterte. Akademia bør tåle debatter, men være premissleverandør for konstruktivt ordskifte. Så, på en måte bør vi alle skjerpe oss.

– Hva er ditt nyttårsforsett?

– I 2021 skal jeg være en bedre kollega, og bidra til et positivt arbeidsmiljø for kontoret og organisasjonen. Hvis vi heller ikke ut i 2021 kan møtes fysisk skal jeg være positiv til muligheten det gir fremfor å klage over å ikke se folk fysisk inn i øynene i møter.

Les også: