Hvem er ansvarlig for studentenes velferd?
LUKK

Hvem er ansvarlig for studentenes velferd?

Av Forskerforbundets studentutvalg ved nestleder Victoria R. J. Alterskjær

Publisert 15. desember 2021 kl. 11:11

Kvaliteten på studiene og studentenes psykiske helse henger sammen, mener Forskerforbundets studentforening.

Da er en ny regjering på plass, og Forskerforbundet student, fagforeningen til studentmedlemmer i Forskerforbundet, forventer at den nye regjeringen tar ansvar for studentenes velferd. Forskerforbundet student mener at kvaliteten på studiene og studentenes psykiske helse henger sammen, og en av de største truslene for studiekvaliteten er et skifte mot digitalisering av studiene og generell nedkutting av ressursene som er tilgjengelig for universitetene. Noe av dette ansvaret mener vi ligger hos regjeringen, og vi mener at de må investere i studentene for at studentene skal kunne bidra til å styrke det norske samfunn.

Et annerledes år

Det har vært et tungt og sårbart år for studentene under koronapandemien. Dette har medført mer digital undervisning enn før, dårligere psykisk helse og et oppsving av ensomme studenter. Pandemien har vist oss flere svakheter ved infrastrukturen innen høyere utdanning, og det har aldri vært tydeligere enn nå hvor viktig det er å kunne bygge et felleskap i studietiden. Aktivt og konsekvent oppmøte i løpet av studietiden er nødvendig for at studiene deres blir fullført, men det er også grunnleggende for at de føler tilhørighet innenfor felleskapet.

Annonse

Les også: Nesten halvparten av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager

Viktigheten av studietiden

Studietiden kan være en milestein i livet – hvor vi lærer mye om oss selv, om andre, og vår plass i samfunnet. Det første året av studiet er tungt. Når vi har fullført studiene, så vil vi kunne si at vi har kommet ut av det som kompetente arbeidere. Alt dette blir enklere å oppnå når man føler at man er en del av «gjengen», en del av et felleskap. Det er lett å tenke at man egentlig ikke hører til ved studiet, eller at du ikke har noe til felles med dine medstudenter. Vi i studentutvalget har selv kjent på dette presset, frykten og utenforskapet, og det er derfor vi mener at regjeringen må nå vise at de bryr seg om studentenes velferd.

Hvordan skal vi skape et felleskap?

Det er mange veier til å gi studentene en bedre sjanse til å kunne oppleve dette felleskapet. Vi mener at regjeringen burde øke studiestøtten, skape nye tiltak for et bedre psykisk helse-tilbud, konvertere mer av studielånene til stipend ved oppnådde studiepoeng, og finansiering og tilrettelegging av at studentene kan sosialisere utenom forelesinger og seminarer. Disse tiltakene vil gi studentene flere muligheter til å kunne nyte studentlivet og samtidig la de bygge et godt sosialt nettverk hvor de kan snakke om alt fra livet til det akademiske. Det er viktig å ha denne «gjengen» for å kunne absorbere alt det de lærer gjennom studieårene, både generelt og akademisk.

Vi trenger støtte

Felleskap kommer ikke av seg selv. Studentene må stå for det meste av utviklingen av det, men det er viktig at de har tid og muligheter til det. Studentutvalget mener at hvis regjeringen vil at studentene skal gjøre det bra på studiene, så må de ha det bra psykisk, må kunne møte fysisk og få bedre tilbud og muligheter til å gjøre dette.

Les også: