Har du hørt? Mange feil i forskningen lever videre på grunn av passiv sitering.

Det du tror du vet, kan være en akademisk vandrehistorie. Dårlig kildebruk fører til at feil sirkulerer i forskningslitteraturen i tiår etter tiår.