Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

- Hvor er Stordalen og Spetalen?

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 23. november 2011

Trine Skei Grande etterlyste Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen under Forskerforbundets årlige forskningspolitiske konferanse.

--hvor-er-stordalen-og-spetalen-


– Vi må gjøre mer for å stimulere næringslivet, mener Tora Aasland som innledet tirsdagens forskningspolitiske seminar på Bristol.

--hvor-er-stordalen-og-spetalen-


– Den norske satsningen fremstår som ganske tafatt, mener Høyres Henning Warloe.

Fakta

 

  • Norsk næringsliv brukte 18,5 milliarder kroner pÃ¥ FoU og sto for 16 800 FoU-Ã¥rsverk fordelt pÃ¥ 25 500 personer i 2010. Dette er en svak nedgang fra 2009 og 2008.
  • Staten dekker fire prosent av næringslivets FoU-utgifter.
  • I Ã¥rets statsbudsjett er FoU-bevilgningene økt med 0,3 prosent.
  • ForskningsrÃ¥det utlyste nylig 450 millioner kroner over fire Ã¥r til BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena.

 

– Jeg sier ikke at forskningsfinansieringen i Norge er perfekt skrudd sammen eller at den bør være som i dag i all framtid. Jeg sier at jeg ser fram til å diskutere innretningen på finansieringen også ut fra andre kriterier enn størrelse og prosenttall, sa statsråd for forsking og høyere utdanning under årets forskningspolitiske seminar i regi av Forskerforbundet tirsdag.

Kritikk fra Høyre og Venstre

Tema for seminaret var forskningsfinansiering, som fikk statsråden til å fremheve betydningen av ulik type finansiering for ulike formål og fagfelt.

– Et minst like viktig spørsmål er hvordan finansieringen best kan innrettes for at forskningsvilkårene skal bli best mulige for forskjellige typer fag og for forskjellige typer forskning, la hun til.

Etter Aaslands innledningsforedrag holdt opposisjonen ved Henning Warloe (H) og Trine Skei Grande (V) innlegg hvor de gikk hardt ut mot regjeringens forskningspolitikk.

– Bygger ned målene

– Målsetningen i Soria Moria var at vi skulle bruke tre prosent av BNP på forskning. De fleste land jobber for å nå dette målet, og Norden har nådd det, men den norske satsningen fremstår som ganske tafatt, sa Warloe og siktet til at regjeringen har lagt fra seg treprosentsmålet.

Trine Skei Grande trakk linjene tilbake til tidligere regjeringers valg om å innføre rekrutteringsordninger og konkrete mål for forskningen. Hun mener at dagens regjering bygger ned målene for forskning, fremfor å sette nye mål å hige etter.

– Det er tatt mange modige valg når det gjelder forskning, men det vi har sett nå er en gradvis nedbygging av de langsiktige målene, sa Grande.

Etterlyste Stordalen og Spetalen

Hun etterlyste større engasjement fra næringslivet og trakk frem Zero-konferansen, som med Arnold Schwarzenegger som gjest har trukket et bredt panel av næringslivstopper.

– På Zero-konferansen satt Stordalen og Spetalen på første rad. Det er veldig sjelden jeg ser dem sitte på første rad på forskningskonferanser. Vi må gjøre noe for å få dem hit. Vi må snu trenden, sa hun med ønske om at forskningen skal tiltrekke seg sentrale næringslivsaktører.

– Det er ingen kritikk av Stordalen og Spetalen, for de bidrar mye med tanke på klima, og har bidratt mye i forhold til Zero-konferansen. Men da jeg så dem på Zero-konferansen tenkte jeg at vi må tiltrekke oss flere folk som dem, og det er derfor det er så dumt å legge ned gaveforsterkningsordningen, sier Grande til Forskerforum.no.

NHOs forskningspolitiske rådgiver Tore Li understreket imidlertid under den påfølgende debatten at næringslivet forsker som aldri før. 

Vil inkludere næringslivet

– Det store hamskiftet i norsk forskning er at næringslivet har gått fra å stå for en tredjedel av forskningen på syttitaltet til å stå for nesten halvparten. Det er fordi vi ser at forskning er viktigere for å overleve. Næringslivet betaler 75 til 80 prosent av forsknings- og utviklingsarbeidet selv. Da syns jeg det er greit å be om flere insentiver og bedrede skatteordninger, sa Li.

Kritikken gikk ikke upåaktet hen og Aasland lovte å ta næringslivet med i arbeidet fremover.

– Vi må gjøre mer for å stimulere næringslivet og vi vil også inkludere næringslivet i en ny forskningsmelding, sa statsråden.