Hvordan åremål i kunst-akademia ble en meningsløs karusell

De kunstfaglige høyskolene kan takke seg selv når åremålsadgangen nå er under revurdering.