Hvorfor universitetet mister flinke folk

Mange spør seg hvorfor så mange kvinner forlater akademia. Jeg spør meg hvorfor folk blir.