Nå har HiOA blitt et universitet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. januar 2018

Regjeringen satte ikke ned foten for det kontroversielle navneforslaget.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får lov til å kalle seg universitet. Det er klart etter Kongen i statsråd behandlet saken fredag.

I offisielt fra statsråd står det:

«Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Høgskolen i Oslo og Akershus som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet fra 12. januar 2018.»

–Jeg er kjempeglad, jeg er stolt og jeg er nesten litt rørt, sier rektor Curt Rice til Forskerforum.

Torbjørn Røe Isaksen dro rett fra Kongen i statsråd til Høgskolen i Oslo og Akershus og rektor Curt Rice  og fortalte nyheten. Det brøt ut applaus blant de frammøtte.

Studenter gikk med gule buttons med påskriften «Hurra, jeg er universitetsstudent!».

Kunnskapsministeren minnet om at regjeringen for over fire år siden satte en foreløpig stopp for nye universiteter, og at de deretter strammet inn kravene.

– Statusen er vel fortjent, fordi HiOA tilfredsstiller de nye kravene regjeringen har lagt opp til, sa kunnskapsministeren til forsamlingen.

– Gratulerer til rektor, alle ansatte og studenter, sa han.

– Tror du studenter og ansatte vil merke noen forskjell etter at de har blitt universitet?

– Du får ikke høyere bevilgninger, flere stipendiater eller ekstra penger hvis du blir universitet. Den store forskjellen er at du får flere faglige fullmakter. Så OsloMet – storbyuniversitet får større muligheter til å styre sin egen fagportefølje og opprette nye programmer. Men det de som går her egentlig skal merke, er at i arbeidet med å bli universitet har man hevet kvaliteten på en rekke områder, sier kunnskapsministeren til Forskerforum.

Les også: – Å være universitet er blitt som å være restaurant med rene toaletter

Studentene ga uttrykk for at de var fornøyde.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har jobbet for å bli universitet helt siden 2011. På tampen av fjoråret rykket de mange skritt nærmere da først en sakkyndig komité konkluderte med at kravene for å bli akkreditert som universitet var oppfylt. Deretter konkluderte NOKUT ((Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning) med det samme i desember. Det gjorde at høyskolen kunne sende søknad til Kunnskapsdepartementet, noe de gjorde 20. desember.

Curt Rice og Torbjørn Røe Isaksen på vei ut for å bli fotografert. Foto: Jørgen Svarstad

Den siste tiden har navnet til det nye universitet blitt heftig diskutert. Mange mente at rektors forslag «OsloMet – storbyuniversitetet» er dårlig. Dette forslaget ble vedtatt av HiOAs styre, med seks mot fem stemmer, 20. desember.  Både Språkrådet og Mållaget skrev brev til Kunnskapsdepartementet og ba dem stoppe navnet. De mente blant annet at det strider mot norske rettskrivningsregler og at det er uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver.

Forskerforum spør kunnskapsministeren hva han synes om navnet.

– Jeg synes at når vi snakker om autonomi og selvstyre for institusjonene, skal legge stor vekt på styrene bestemmer. Det innebærer også at jeg har frasagt meg min rett til å være privatpraktiserende synser om navn. Jeg har hatt en konsekvens linje som statråd at jeg ikke går inn og overstyrer navn, så fremt det ikke er noe som er villedende, sier Isaksen.

Les også: