Idédugnad for forskning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. januar 2014

Regjeringen møtte toppledere fra forskning og næringsliv til rådslagning.

id-dugnad-for-forskning


Helseminister Bent Høie (H), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister Monica Mæland (H), og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) møtte næringslivs- og forskningstopper til samtale mandag.

id-dugnad-for-forskning


Helseminister Bent Høye og finansminister Siv Jensen var blant regjeringsmedlemmene som var invitert av Erna Solberg til å diskutere næringslivets forskningsinnsats.

id-dugnad-for-forskning


Næringslivet står for rundt 44 prosent av investeringene i forskning og utvikling i Norge, men det er for lite, mener regjeringen. Graf: NIFU/SSB

Fakta

Et lite utvalg av bedriftene som har fått støtte av EUs sjuende rammeprogram:

  • Norsk bioenergiforening
  • Leiv-Vidar AS
  • Norsk sjømatsenter
  • Drammen Eiendom KF
  • Miljøbil Grenland AS
  • Epleblomsten AS
  • Snekkeriet Verdal AS
  • Helly Hansen AS

– Nå skal vi diskutere hvordan vi kan løfte forskningsinnsatsen i Norge, sa Erna Solberg (H) da hun mandag tok imot nærmere 30 ledere innen næringsliv, politikk og forskning i statens representasjonsbolig.

Statsministeren og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sto bak invitasjonen til toppmøtet om næringslivets behov i utformingen av den kommende langtidsplanen for forskning. Deltakerne ble delt opp i grupper hvor de fikk prate med utvalgte regjeringsmedlemmer. Solberg og Isaksen fikk følge av regjeringskollegaene finansminister Siv Jensen (Frp), næringsminister Monica Mæland (H), olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og helseminister Bent Høie (H).

– Norge litt midt på treet

– Vi ønsker å diskutere næringslivets forskningsinnsats. Selv om vi tar høyde for strukturen i norsk næringsliv, forsker norsk næringsliv mindre enn næringslivet i våre naboland. Da må vi spørre hvordan vi kan gjøre noe med det, sa Torbjørn Røe Isaksen om møtet. Også Erna Solberg understreket at norsk næringsliv forsker for lite.

– Norge er litt midt på treet når det gjelder forskningsinnsats i bedriftene. Vi har ikke funnet mekanismene for å løse dette, så vi er nødt til å være innovative, sa Solberg.

Totalt gjøres det forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) for rundt 48 milliarder kroner i Norge (2012). Næringslivet står for om lag 44 prosent av norsk FoU-innsats, mens universitets- og høyskolesektoren står for om lag 31 prosent og instituttsektoren for rundt 24 prosent. Selv om norsk næringsliv har hatt en kraftig vekst i forskningsinnsatsen over tid (se graf), forsker norsk næringsliv mindre enn næringslivet i våre nordiske naboland. Det vises gjerne til strukturen som forklaring – at norsk næringsliv har færre forskningsintensive bedrifter enn Danmark og Sverige. Erna Solberg ga uttrykk for at dette er krevende spørsmål, som ikke har klare svar.

[wip4: photo=693022 width=512 align=middle]

– Det kan tenkes at det som er optimalt for hver enkelt bedrift i sum ikke er nok for Norge. Det kan være man ikke tenker langsiktig nok, sa hun.

Spesielt toppmøte

På deltakerlisten var det flere topper fra norsk næringsliv. Administrerende direktør i Telenor Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Bradtzæg, og president i NHO Tore Ulstein, var blant de inviterte. Det var også rektor ved NTNU Gunnar Bovim, leder i hovedorganisasjonen Unio Anders Folkestad, administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén og styreleder i Universitets- og høyskolerådet Ole Petter Ottersen.

Langtidsplanen for forskning skal etter planen legges frem for første gang høsten 2014. Dette er første gang det inviteres til et slikt toppmøte med så sterk representasjon fra regjeringen for å få innspill til langtidsplanen. At det er næringslivets forskningsinnsats som er tema, har ingen underliggende betydning, ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han understrekte at langtidsplanen har vært tema i en rekke av hans møter med forskningssektoren siden Solberg-regjeringen tiltrådte.

Lytte, ikke prate

– At næringslivet nå får en liten mulighet til å snakke med oss om forskning er bare positivt, sa Isaksen.

– Hva tror du må til for å løfte næringslivets forskningsinnsats?

– Vi har startet litt i budsjettet. Å styrke den grunnleggende forskningen er viktig. Nærings- ph.d., brukerstyrt innovasjonsarena og skattefunnordningen er også noe vi har styrket kraftig. Men nå er vi på jakt etter nye tanker, sa statsråden som vektla at møtet ikke var til for at politikerne skulle prate mest mulig.

– Vi skal lytte, og snakke så lite som mulig, og så skal vi sitte i grupper rundt bord og diskutere hvordan vi kan få norsk næringsliv til å forske mer og hva høre hva næringslivet trenger fra oss, sa Isaksen.