– Ikke nok studieplasser

- Ikke nok studieplasser

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 24. april 2013

Tross økning i antall søkere til teknologiske og naturvitenskapelige fag, er Tekna og NHO bekymret. Studentene får ikke plass.

--ikke-nok-studieplasser


– Vi kan ikke i det ene øyeblikket oppfordre unge til å velge disse utdanningene, for så å møte dem med stengte dører, sier Marianne Harg i Tekna.

Fakta
  • etablert i 2002
  • skal stimulere til meir forsking og utvikling (FoU) i næringslivet
  • gjev rett til skattefrådrag til bedrifter som har FoU-prosjekt gåande, eller som planlegg å starte slike prosjekt
  • små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefrådrag
  • store bedrifter kan få 18 prosent frådrag

Denne uken ble nye tall fra Samordna opptak presentert. Oversikten viser at rundt 117 200 personer søkte seg til høyere utdanning i år ­– 1 400, eller 1,2 prosent flere enn i fjor. For regjeringen var det spesielt gledelig at søkningen til teknologiske fag steg mer enn gjennomsnittet. Totalt økte søkningen til teknologisk utdanning med 7,4 prosent. Siden 2005 har teknologisk utdanning økt med 68 prosent, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Det er gledelig at den gode søkningen til høyere utdanning fortsetter. Ikke minst er jeg fornøyd med at vi har stor økning på realfag og teknologiske fag, og også at til økningen til femårig lærerutdanning er størst av alle fag. Dette er områder der vi trenger flere med god kompetanse, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da tallene ble lagt frem.

Annonse

Bekymret over for få studieplasser

Men både Teknisk- og naturvitenskapelig forening (Tekna) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er bekymret over utviklingen.

– Vi har i mange år hatt stadig flere kvalifiserte søkere til teknologifag som ikke får plass, samtidig som næringslivet skriker etter denne type kompetanse. Derfor burde regjeringen opprettet flere studieplasser, sier president i Tekna Marianne Harg ifølge ABC Nyheter.

Hun mener regjeringen og utdanningsinstitusjonene må få på plass flere studieplasser i de teknisk- naturvitenskapelige fagene.

– Det er lagt ned et stort arbeid for å inspirere unge til å velge teknisk-naturfaglige utdanninger, og nå ser vi at vi er i ferd med å lykkes. Vi kan ikke i det ene øyeblikket oppfordre unge til å velge disse utdanningene, for så å møte dem med stengte dører. Fremtidens store utfordringer innen klima, samferdsel og energi er avhengig av mer teknisk- naturvitenskapelig kompetanse, sier Harg.

– Gledelig økning

Hun får støtte av NHO.

– Vi trenger flere godt kvalifiserte kandidater som studerer realfag og teknologifag. Derfor er det gledelig med økt søkning og større konkurranse om plassene. Og ikke minst: Plasser er en påvirkelig størrelse. Det er fullt mulig for utdanningsmyndigheter, politikere og institusjonene selv å opprette flere plasser når det viser seg at etterspørselen og/eller oversøkningen er stor. Det bør man gjøre, ikke minst innenfor sivilingeniørutdanningen., sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, til ABC Nyheter.

Kristin Halvorsen forventer imidlertid at flere vil studere teknologifag fremover.

– Tildelingen av midler til nye studieplasser over statsbudsjettene til attraktive studiesteder kombinert med institusjonenes tilgang til flere kvalifiserte søkere har ført til en gledelig økning i antallet studenter, avlagte studiepoeng og uteksaminerte kandidater. Denne utviklingen forventer jeg vil fortsette, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til ABC Nyheter.