Pilene peker oppover for norsk forskning

Forskningsproduksjonen i sterke forskningsnasjoner kan ikke vokse inn i himmelen. Norge er annerledeslandet, men også her har veksten vært moderat de siste årene.