Ingen nye midler til humaniora

Humanistisk forskning skal sterkere inn i forskningsrådsprogrammene. Men Torbjørn Røe Isaksen kommer ikke med friske midler i humaniorameldingen.