Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

- Innsparingene ved Munch-museet fortsetter

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. mai 2013

Mens Munch-museet har ventet på politisk enighet i Oslo om lokalisering, har museet måttet kutte utgifter og nedbemanne staben.

--innsparingene-ved-munch-museet-fortsetter


Dagens Munch-museum på Tøyen vil fullføre nedbemanningen som ble igangsatt tidligere i år.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

– Dette er veldig gledelig for oss. Det er en fantastisk hyggelig dag og vi syns det er veldig hyggelig at vi har fått en avklaring på det som har vært en utfordring i så lang tid, sier kommunikasjonsdirektør ved Munch-museet Bård Hammervold.

Selv om ledelsen og ansatte ved Munch-museet kunne puste lettet ut i dag, løser ikke vedtaket om nytt museum i Bjørvika den akutte økonomiske krisen museet står i. Museet er i ferd med å nedbemanne for å få museets økonomi i balanse.

Endrer ikke den økonomiske situasjonen

– Dette vil ikke endre noe på situasjonen vi har nå. Den omstillingen er vi nærmest ferdig med, og overtallighetssituasjonen fortsetter, sier Hammervold.

Ifølge avtalen mellom SV og byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre skal Munchmuseet fra 2014 gis et «økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige kvalitetsforbedringer, konservering og forberedelser til nytt bygg. Dette kommer i tillegg til prosjektledelse og stab for byggeprosjektet».

Innsparingene ved museet vil sannsynligvis fortsette selv om museet fra neste år vil få midlene som skal til for å forberede flytting og oppgradering til et større museum. Hammervold mener imidlertid det er for tidlig å si samme dag som den politiske avtalen ble offentliggjort.

Vil styrke det faglige innholdet

– Den økonomiske situasjonen har vært til dels vanskelig å forstå og vi har nå en økonomi som er i balanse i løpet av 2014 med de innsparingene som vi nå gjør. Dette kan endre på det, men det er altfor tidlig å si noe om. Vi må se hvilke behov vi har frem mot et nytt museum og hvilke investeringer vi må gjøre. Nå har vi noe å jobbe ut ifra og forhåpentligvis vet vi snart noe mer konkret, sier Hammervold

Representant for mange av de ansatte ved museet, Forskerforbundets lokallagsleder Lars Toft-Eriksen, mener avtalen om nytt museumsbygg er veldig godt nytt for de ansatte og den faglige utviklingen ved museet.

– Det er viktig å få på plass et nytt museum uavhengig av hor det måtte ligge. Et nytt museumsbygg vil klart styrke de faglige aspektene knyttet til bevaring, formidling og forskning på Munchs kunst. Det vil også gi større oppmerksomhet til museet, det vil gi bedre fasiliteter og muligheter til å legge opp helt andre prosjekter enn vi har mulighet til i dag med begrensede arealer. Fra Forskerforbundets ståsted bør dette også innebære en styrking av det faglige nivået ved museet, noe som for oss er svært viktig, sier Toft-Eriksen.

Krever styrking av stab

Han kommer samtidig med en sterk oppfordring til Oslo kommune om at et vedtak om nybygg også må inkludere styrking av staben ved museet.

– Det helt essensielt at Oslo kommune som eier følger opp vedtak om nytt museum med en styrking av museet på innholdssiden, med styrking av forskning, formidling, konservering og utstillingsproduksjon. Oslo kommune må nå gi de rammebetingelsene som skal til for å fylle det nye museet med innhold av høy faglig kvalitet. Og i det ligger det også at man på sikt må gjøre noe med personalressursene på museet, sier han.

Selv om detaljene i museets økonomi ennå er usikre, er kommunikasjonsdirektør Bård Hammervold sikker på at museet vil bli storslagent.

– Nå vet vi at vi skal få et nytt museum, vi vet hvor vi skal være og hvilke økonomiske betingelser vi får. Og vi gleder oss til å få Nord-Europas flotteste museumsbygg i 2017, sier han.