--innsteg-gagner-ikke-kvinner

Leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) Curt Rice mener det må opprettes flere faste stillinger for å beholde kvinner i akademia.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Regjeringen vil opprette 300 innstegsstillinger, en prøveordning etter modell av stillingstypen «tenure track». Etter en tilsettingsperiode på seks til åtte år skal forskeren få fast stilling hvis vedkommende har oppfylt kravene i stillingen.

Leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) Curt Rice mener flere faste stillinger må til for å bedre likestillingen. Han mener innstegsstillinger til og med kan være til mer skade enn til gunst.

 – Innstegstillinger som retter seg inn mot en aldersgruppe der det er sannsynlig at man har barn vil påvirke kvinner og menn forskjellig, sier han og viser til at kvinner tar mer ansvar for barnestell selv i likestilte Norge. Rice mener det heller må opprettes flere faste stillinger for å beholde kvinner i akademia.

– Mange kvinner tar doktorgrad, men færre kvinner enn menn kommer seg videre inn i faste stillinger, sier Rice ifølge nettstedet Kilden.