Instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap

Instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap

Arbeidsgiver: Universitetet i Agder (UiA)StillingstittelInstituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap
Frist: 11.03.2021
Ansettelsesform: Engasjement
Bli kjent med Universitetet i Agder

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en åremålsstilling som instituttleder tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap for en periode på 4 år. Arbeidssted er Campus Grimstad og tiltredelse snarest mulig eller etter avtale.

Fakultet for teknologi og realfag (https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag) har ca. 390 ansatte, er lokalisert i Grimstad og Kristiansand og er organisert i 4 institutter.

Institutt for ingeniørvitenskap (https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/institutter2/institutt-for-ingenioervitenskap) er det største instituttet ved Universitetet i Agder, og har et sterkt fagmiljø med ca. 140 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Instituttet er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr både bachelor-, master- og doktorgradsutdanning i mekatronikk. I tillegg tilbyr instituttet bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger i fornybar energi og byggdesign, samt mastergradsstudium i industriell økonomi og teknologiledelse som gis i samarbeid med Handelshøgskolen ved UiA. De tre fagområdene bygg, mekatronikk og fornybar energi er organisert i hver sin seksjon. Instituttet har tett samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning, både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet leder to nasjonale centres of excellence; senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) – Offshore Mechatronics og, sammen med Instituttet for Matematisk Fag, senter for fremragende utdanning (SFU) – MatRIC. 

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige lederne ved fakultetet.

Instituttlederen har ansvar for utvikling av nye fagområder og arbeidsformer, og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og instituttets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med næringslivet og forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttlederen vil også bidra til kontakten mot andre relevante forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor instituttets fagområder. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen (https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/instrukser-mandat-og-funksjonsbeskrivelser/instruks-for-instituttleder) som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.   

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder i løpet av tilsettingsperioden.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • kompetanse innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis på førstenivå
 • undervisningserfaring fra UH-sektoren
 • erfaring fra samarbeid med næringsliv, forskningsinstitusjoner og/eller offentlig forvaltning
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder vektlegges spesielt.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Det kreves at søkerne behersker norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring med gode resultater fra større forsknings- og utdanningsinstitusjoner vil bli vektlagt
 • erfaring fra faglig ledelse og nasjonale/internasjonale faglige nettverk

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid
 • gode lederegenskaper
 • evne til strategisk tenking
 • god økonomiforståelse

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/)

Mer om UiA som arbeidsplass (https://www.uia.no/om-uia/working-at-uia).

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder, kr. 726 400 – 910 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller ?hull i CV-en».

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen (https://www.uia.no/om-uia/working-at-uia/ansettelsesprosessen).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen«.

Søknadsfrist: 11.03.21

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Dekan Michael Rygaard Hansen, tlf. 37 23 32 04, e-post michael.r.hansen@uia.no
 • Fakultetsdirektør Jorunn Gislefoss, tlf. 913 60 466, e-post jorunn.gislefoss@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR Rådgiver Nina Rønningen, tlf. 38 14 20 16, e-post nina.ronningen@uia.no

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Sektor: Offentlig
Lederkategori: Leder
Sted: Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad
Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap