Inviterer til toppmøte om forskning

Av Forskerforum

Publisert 27. januar 2014

Statsministeren og kunnskapsministeren har invitert ledere i næringsliv, akademia og samfunnsliv.

Fakta

Et lite utvalg av bedriftene som har fått støtte av EUs sjuende rammeprogram:

  • Norsk bioenergiforening
  • Leiv-Vidar AS
  • Norsk sjømatsenter
  • Drammen Eiendom KF
  • Miljøbil Grenland AS
  • Epleblomsten AS
  • Snekkeriet Verdal AS
  • Helly Hansen AS

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer i dag til toppmøte i statsministerboligen om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Ideen om langtidsplanen ble lansert i 2012 av forrige kunnskapsminister Kristin Halvorsen, til motstand fra Høyre. På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar i høst meddelte imidlertid Isaksen at behovet for et langsiktig perspektiv på forskning krever en langsiktig plan. Den første langtidsplanen, som skal bidra til åpenhet om de fremtidige investeringene og prioriteringene i sektoren, skal legges frem høsten 2014.

Næringsrettet langtidsplan

Mandag 27. januar inviterer derfor statsministeren og kunnskapsministeren til et toppmøte med ledere fra næringslivet, akademia og samfunnsliv. Ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet legger møtet opp til diskusjoner om forskning og kunnskap som grunnlag for et nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.

– Vi trenger en fremtidsrettet plan som også kan sikre næringslivet drivkraft i fremtiden. I toppmøtet vil vi derfor begynne med å spørre hvilken langtidsplan næringslivet trenger og hva regjeringen kan bidra med for at de selv skal forske mer, sier statsminister Erna Solberg.

I tillegg til statsministeren og kunnskapsministeren, deltar finansministeren, helseministeren, næringsministeren og olje- og energiministeren.

– Må jobbe sammen

Toppmøtet adresserer det faktum at norsk næringsliv forsker langt mindre enn næringslivet i våre naboland. Mens både Sverige og Danmark har relativt høyt innslag av forskningsintensive bedrifter, forskes det mindre i Norge. Selv om den offentlig finansierte forskningen er omfattende i Norge, er det den privat finansierte forskningen som i størst grad trekker Norge ned på de internasjonale forskningsstatistikkene. Det til tross for at norsk næringsliv har hatt en solid forskningsvekst over tid, men også i senere år.

Torbjørn Røe Isaksen understreker at forskning i næringslivet er nødvendig for fremtidens utfordringer.

– Løsning på de store samfunnsutfordringene og næringsutvikling må gå hånd i hånd.  Næringslivet sammen med forskningsmiljøene er en helt kritisk viktig ressurs til å bidra til å løse fremtidens utfordringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.