– Jeg tror unge voksne leser mer enn noen gang

Studenter er ikke dårligere til å lese enn før. Men konsentrasjonsevnen er under press, mener lese- og skriveforsker Jon Olav Sørhaug.