Juks halvert

Av

Publisert 24. mai 2013

juks-halvert

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Antallet studenter som er tatt i å jukse på hjemmeeksamener, er blitt mer enn halvert ved britiske universiteter, skriver The Telegraph.

Årsaken skal være en omfattende kampanje mot «klipp og lim»-kulturen ved å bruke programvare som kan analysere tekster og gjenkjenne plagiat.

Kampanjen startet i 2002. I 2005 ble det funnet omfattende plagiat i 7,7 prosent av innlevert arbeid. I 2012 hadde det sunket til 3,1 prosent.