Juks, resultatfisking og overforenkling: P-verdien får skulda for mykje, men utvegen er ikkje enkel.

P-verdien seier noko om kor sikkert eit forskingsfunn er, men misbruk og misforståingar florerer. Er løysinga å slutte å bruke p-verdiar?