Jukserekord ved universiteter og høyskoler
Annonse

Jukserekord ved universiteter og høyskoler

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. april 2021

Så langt i år har Felles klagenemnd fått inn like mange fuskesaker som i hele 2019.

Omleggingen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen under koronapandemien har gitt en kraftig økning i antall ved universiteter og høyskoler. I fjor ble rekordmange studenter utestengt fra studiet sitt. Og trenden fortsetter i år.

Dagens Næringsliv skriver at Felles klagenemd så langt i år har fått inn 97 klagesaker, hvorav 87 gjelder saker der studenter har klaget på utestengning på grunn av fusk. Det er like mange fuskesaker som klagenemnden fikk inn i hele 2019.

Annonse

– Tallene er svært høye, og min bekymring er at Felles klagenemnd bare ser toppen av isfjellet. Sannsynligvis finnes det store mørketall på fusk som ikke blir avdekket, sier Marianne Klausen, som leder nemnden ved siden av jobben som advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen til Dagens Næringsliv.

Av antall fuskesaker nemnden behandlet i fjor dreide 96 seg om plagiat, 15 om bruk av ulovlig hjelpemiddel og 21 om ulovlig samarbeid. Ifølge nemndleder Klausen hevder flere studenter å ikke kjenne til detaljene i regelverket for hjemmeeksamen.

– Vi vet at det har vært svært krevende for ledelsen ved de ulike studiestedene, fordi nedstengning har skjedd omtrent fra en dag til den neste. De har måttet snu seg rundt og være tilpasningsdyktige ved blant annet å gi studentene en mulighet til å bli faglig vurdert ved bruk av et alternativ som hjemmeeksamen, sier Klausen til Dagens Næringsliv.

– Ikke snakk om pøbler

Oslomet har også opplevd en økning i fuskesaker.

– Det er trist, men mange har nok valgt letteste utvei i et utrolig tungt år preget av lite energi og motivasjon, sier studentleder Marie Knutsen Bruntveit ved Oslomet.

I de aller fleste tilfellene fant nemnden at det forelå forsettlig fusk. Likevel mener Bruntveit at det i en del tilfeller kan handle om uklare regler.

– Dette er ikke snakk om pøbler som med viten og vilje svindler til seg for eksempel en grad i sykepleie. Jeg tror økningen i antall fuskesaker på norske studiesteder handler mye om frustrasjon, en uoversiktlig studiehverdag og at man kanskje ikke har hatt motivasjon nok til å prestere sitt ytterste på eksamensdagen, sier studentlederen.

Les også: