- Kan ikke love noe om utfallet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 20. oktober 2014

Forslaget om skolepenger for internasjonale studenter møter motstand i regjeringens støttepartier på Stortinget. Men Krf gir ingen garantier.

--kan-ikke-love-noe-om-utfallet


– Jeg kan naturligvis ikke love noe, sier stortingsrepresentant for Kristelig folkeparti, Anders Tyvand.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

Mandag startet høringene om statsbudsjettet for 2015 i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (Kuf). En mye omdiskutert sak som vil bli tatt opp, er forslaget om å innføre skolepenger skolepenger for internasjonale studenter. Forslaget er i statsbudsjettet utformet som et kutt på 161 millioner kroner i året til universitetene og høyskolene. Institusjonene kan ifølge forslaget selv velge å ta inn kuttet som skolepenger fra studenter fra land utenfor EØS-området.

Vedtatt motstand

Helgen før stortingshøringen har Venstre vedtatt en uttalelse mot forslaget. Venstre viser til erfaringer fra Sverige der antallet internasjonale studenter falt dramatisk etter innføring av skolepenger. Venstre mener det strider med ønsket om internasjonalisering ved lærestedene og at forslaget strider mot prinsippet om at utdanning skal være gratis.

«Ved å gjennomføre dette tiltaket sørger regjeringen for at Norge mister et av sine viktigste konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene på en nordisk og internasjonal utdanningsarena,» uttaler Venstre.

Heller ikke Kristelig folkeparti er støtter innføring av skolepenger, men uttaler seg noe mer avventende enn Venstre. Partiets representant i Kuf-komiteen, Anders Tyvand sier til Forskerforum at han er lite begeistret for forslaget.

Blir gjenstand for forhandling

– Krf bidro til et flertall mot å innføre skolepenger for internasjonale studenter i fjor. Årsaken var at vi ikke ønsket å ta et første skritt på veien mot en generell innføring av skolepenger i Norge. Gratisprinsippet er viktig for oss. Samtidig var vi bekymret for at studenter fra fattige land ikke skulle ha råd til å studere i Norge, og vi mener at økt internasjonalisering i norsk universitets- og høyskolesektor er viktig for å heve kvaliteten og styrke vår konkurransekraft, sier Tyvand. 

Han presiserer at forslaget vil bli gjenstand for forhandlinger og at han derfor ikke kan si hva utfallet vil bli i saken.

– Jeg er lite begeistret for at regjeringen vil ta omkamp på dette nå, men jeg er glad for at solidaritetsstudentene skjermes, og at regjeringen presiserer at den ikke vil innføre generelle skolepenger i Norge. Dette er en av mange saker som må på bordet når forhandlingene om statsbudsjettet kommer i gang, men jeg kan naturligvis ikke love noe om hvordan utfallet av disse forhandlingene vil bli.

Høringene i Kuf-komiteen vil foregå hele mandag 20. oktober og torsdag 23. oktober. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad vil uttale seg til komiteen sammen med hovedorganisasjonen Unio. Også Forskerforbundet vil anbefale Stortinget ikke å vedta forslaget om skolepenger.