Dette er UiOs nye rektor

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. april 2017

Kjemiprofessor Svein Stølen blir ny rektor ved Universitetet i Oslo.

Med 54,84 prosent av stemmene er kjemiprofessor Svein Stølen i dag valgt til rektor ved Universitetet i Oslo for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Det ble klart da valgstyret presenterte resultatet av det elektroniske rektorvalget på UiOs valgvake i dag, melder Universitetet i Oslo på sine nettsider.

Han tar over som rektor etter Ole Petter Ottersen over sommeren.

Det var 5887 som stemte. Det tilsvarer 17,36 prosent valgdeltakelse. 202 stemte blankt.

Studenter og utdanning først, tydelig ledelse, bedre kvalitet og elitesatsing var noen av punktene som var viktig for rektorteamet til kjemiprofessor Svein Stølen under valgkampen, ifølge Khrono. 

Blant de vitenskapelig ansatte var det 55,21 prosent som stemte på Stølen, blant de  teknisk og administrativt ansatte 64,36 prosent og blant studentene 45,67 prosent som støttet kjemiprofessoren.

— Dette er veldig stort, og jeg synes vi skal være stolte over universitetsdemokratiet i dag, sa Stølen ifølge Khrono.

Ifølge Uniforum kom den kommende rektoren med to løfter i sin takketale.

– Jeg lover at jeg skal fortsette å snakke med hele universitetet også i tiden som kommer.
– Jeg kan love at vi skal gå inn hit med stor ydmykhet, men også engasjement og energi.

Les mer om Svein Stølen og UiO-valget her: Åtte spørsmål og svar om UiO-valget. 

Svein Stølen (f. 1960) er kjemiprofessor og prodekan for forsking ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han har også blant annet vært instituttleder ved  Kjemisk institutt og styreleder for UiO: livsvitenskap og Digitalt Liv Norge. Prorektor blir Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk litteratur, som blant annet har vært prodekan for studier og utdanning ved Det humanistiske fakultet. Professor i statsvitenskap Åse Gornitzka og medisinprofessor Per Morten Sandset blir viserektorer.

Det nye rektorteamet: Viserektor Per Morten Sandset, prorektor Gro Bjørnerud Mo, rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka. Foto: © UiO/Anders Lien

Stølens motkandidat var jusprofessor og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver (f. 1955). Graver har ledet flere offentlige utvalg og var i fjor visespreses ved Det norske vitenskapsakademi. Hans prorektorkandidat var professor i molekylærbiologi Inger Sandlie, som blant annet er nestleder for et senter for fremragende forskning og har vunnet UiOs innovasjonspris. Medisinprofessor Jan Frich var deres viserektorkandidat.