Kierulf-utvalget: «Leveringen i morgen blir dessverre utsatt en ukes tid, fordi jeg plutselig klarte dette»
LUKK
Annonse
Annonse

Kierulf-utvalget: «Leveringen i morgen blir dessverre utsatt en ukes tid, fordi jeg plutselig klarte dette»

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. mars 2022

Fremleggelsen av Kierulf-utvalgets rapport om akademisk ytringsfrihet er utsatt for andre gang.

Første gang ble den utsatt i drøye tre uker fordi utvalget trengte mer tid. Rapporten skulle egentlig legges frem mandag 21. mars. Søndag kveld skriver utvalgsleder Anine Kierulf på Facebook:

«Leveringen i morgen blir dessverre utsatt en ukes tid, fordi jeg plutselig klarte dette, som jeg hittil ikke har fått til». Hun legger ved et bilde av en koronatest med to streker.

Annonse

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at de kommer med en ny dato.

I sektoren er det mye spenning knyttet til hva utvalget vil legge frem. Mandatet til ekspertgruppen er blant annet:

  • Å vurdere om, og i så fall hvordan, universitets- og høyskoleloven bør endres for å tydeliggjøre de ansattes ytringsfrihet.
  • Å vurdere om det er nødvendig med ytterligere regulering av forholdet mellom ytringsfrihet, akademisk frihet og ansattes og arbeidsgiveres ansvar, for eksempel etter arbeidsmiljøloven.
  • Beskrive mulige trusler mot akademisk frihet, blant annet med utgangspunkt i internasjonale utviklingstrekk.

Medlemmene av ekspertgruppen er:

  • Anine Kierulf (leder), førsteamanuensis UiO/spesialrådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Gunnar Bovim, rådgiver, NTNU
  • Saira Basit, visedekan, Forsvarets høgskole
  • Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, UiO
  • Magnus Dybdahl, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Vidar Helgesen, direktør Nobelstiftelsen, Stockholm

Les også: