Mens Kina strammer grepet om universitetene, trapper Norge opp forskningssamarbeidet

Hvor mye kan vestlige universiteter tåle før de kutter kontakten med Kina?