– Kjønnsbalanse blant professorene er mulig

Universitetet med høyest andel kvinner blant professorene ligger hestehoder foran nabouniversitetet, som er klassens versting.