Kjære Universitetet

Førstelektor Kristina Leganger Iversen har skrevet et break up-dikt til universitetet.