Kjønnsbalansen blant professorer varierer – mye!

Andelen kvinnelige professorer er en god indikator på kvaliteten ved det lokale arbeidsmiljøet, skriver Sørensen og Lagesen.