Kjønnskvotering av pensum får lektor til å se rødt

Sverige: Kravet var 40 prosent kvinner på pensum. Da lektoren Erik Ringmar ikke klarte å finne nok kvinnelige fascister, ble det bråk.