konkurranse-fremfor-demokrati

Universitetene fremmer næringslivets konkurranseevne, mener dansk professor.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Universitetenes primære oppgave er ikke lenger å fremme demokrati, men næringslivets konkurranseevne, sier professor Ove Kaj Pedersen ved Copenhagen Business School til danske Universitetsavisen.

Han mener universitetene har fått en ny rolle fordi staten har gått fra å være en velferdsstat til å bli en konkurransestat. Han argumenterer for at universitetene brukes som et instrument for å oppnå politiske og økonomiske mål.

– De mister i stigende grad sin identitet som universiteter, sier han.