Skjerpede karakterkrav vil bedre pasientsikkerheten og kommunikasjonen mellom pasienter og sykepleiere, mener kunnskapsministeren.

Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i de tre norskfagene og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak, skiver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Med de nye kravene håper regjeringen å styrke kvaliteten på utdanningen.
Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) viser til at sykepleierne trenger mattekunnskapene når de skal håndtere medikamenter.
– Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier han.

Regnefeil på medisinrommet kan i verste fall føre til at pasienten dør. På den obligatoriske prøven i medikamentregning ved sykepleierutdanningene har det lenge vært høye stryktall, opp mot 50 prosent.


Bedre pasientsikkerhet

Asheim mener at kravet til 3 i norsk vil gjøre kommunikasjonen mellom sykepleierne og pasientene bedre.
– God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Særlig gjelder dette i kommunikasjonen med pasienter, sier statsråden.
Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund (NSF) mener at å sette krav til utdanningen handler om pasientsikkerhet.

− Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende. Det er flott at Regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi venta på, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Bedre rekruttering

Det var mange som startet på sykepleierutdanningen høsten 2017. Lærestedene ville i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående, ifølge Kunnskapdepartementet.
– Vi mener karakterkrav på sikt vil styrke rekrutteringen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet. Bedre karakter i matematikk fra videregående vil for eksempel kunne føre til lavere strykprosent i medikamentregning, sier Asheim.