Tariff 2014:

Krever 35 000 til høyt utdannede

Av Forskerforum

Publisert 29. april 2014

Unio krever en ramme på 3,8 prosent for kommuneansatte.

Fakta
  • et begrep hentet fra universitets- og høyskolesektoren
  • betegner som oftest seks til tolv måneder der ansatte i vitenskapelige stillinger fritas for plikter for å konsentrere seg om forskning og faglig utvikling
  • en ordning som ikke er lovfestet, og med ulik praksis

– Vi har tatt utgangspunkt i resultatet i frontfaget og kompensert for etterslepet. Dermed har vi prioritert våre medlemmer med høyere utdanning, sier forhandlingsleder for kommunesektoren i Unio, Ragnhild Lied. I dag overleverte hun de økonomiske kravene til motparten KS.

Vil gi utdannede bedre lønnsutvikling

For Forskerforbundets medlemmer er det særlig relevant med kravene om å heve stillinger med krav om universitets- og høyskoleutdanning, og bedre lønnsutvikling for ansatte med lang ansiennitet i stillinger med krav om høyere utdanning.

Ifølge Unio kommune vil en ramme på 3,8 prosent betyr at kravene for høyskolegruppene, blant andre sykepleiere og barnehagelærere, i snitt er på 20 000 kroner i lønnsvekst. For lektorer og andre med femåring utdanning eller mer, er kravene i snitt på 35 000 kroner.

– Nødvendig for rekruttering

Unio fremmer også krav om en garantibestemmelse for høyskolegruppene der ingen med 20 års ansiennitet og høyere utdanning skal tjene mindre enn 440 000 kroner.

– Vi mener disse kravene er ansvarlige og nødvendige for at kommunene skal kunne rekruttere og beholde kunnskapsrike folk med høy utdanning. Dette er nødvendig for at kommunene skal gi gode tjenester innenfor helse og utdanning, sier Lied.

SSB spår 3,8

Oslo kommune er et eget tariffområde. Kravet fra Unio til Oslo kommune er tilnærmet likt kravet fra Unio kommune ved at det også innen dette tariffområdet kreves at den økonomiske rammen er på nivå med industrien samlet, og at etterslepet fra i fjor kompenseres.

Unio har så langt ikke offentliggjort et konkret krav mot staten, men Unio-leder Anders Folkestad har tidligere signalisert at kravet vil ligge et sted under fire prosent. Det kan korrespondere med beregninger fra Statistisk sentralbyrå, som spår en lønnsvekst på 3,8 prosent i år.

Forhandlingsfristen er natt til første mai. Hvis partene ikke kommer til en løsning innen fristen vil forhandlingene gå til mekling med frist 25. mai.