Krever åpenhet av professorer

Av Forskerforum

Publisert 28. april 2016

NHH vil offentliggjøre ansattes eksterne oppdrag.

– Dette er en del av den åpenheten vi har som vårt verdigrunnlag, sier rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole til Dagens næringsliv.

Mandag gikk fristen ut for ansatte ved høyskolen å rapportere inn sine sidegjøremål, altså lønnet og ulønnet arbeid utenfor jobben ved NHH. Det inkluderer også eierinteresser i selskaper. For to år siden kartla Bergens Tidende hvor mye NHH-forskerne tjente på si. Oversikten viste at 15 NHH-forskere tjente over 500.000 kroner på sine sidegjøremål – inkludert kapitalinntekter. Flere av dem mer enn doblet NHH-lønnen sin, skriver Dagens Næringsliv.

– Positivt med sidegjøremål

Rektor Gjesdal sier til avisen at oversikten vil gjøres offentlig, men han understreker at han ikke ser på sidegjøremål som noe negativt.

– Det blir nyttig for oss å få oversikt over hvor mange aktiviteter våre ansatte har i tillegg til det som er deres ordinære jobb. Det at de ansatte bruker sin kompetanse til å bidra på fritiden sin, er positivt. Det vi ofte ser er at de som har mye utenfor NHH også er de som bidrar mye internt. Så lenge de gjør en skikkelig jobb for NHH, ser vi det som positivt at de har disse eksterne oppdragene. Dersom de kan tjene penger på det, så er det i orden for NHH, sier Gjesdal.

Verne omdømmet

Likevel kan det være tilfeller der sidegjøremål kan være problematiske:

  • Hvis det hemmer ordinært arbeid ved NHH.
  • Hvis det skader høyskolens anseelse.
  • Hvis et medfører en sammenblanding av ressursene til den ansatte/oppdragsgiveren og NHH.

Lokallagsleder i Forskerforbundet, førsteamanuensis Sigrid Lise Nonås, støtter kartleggingen og sier hun har fått få negative reaksjoner.

– Vi ønsker å verne om NHHs omdømme og den ansattes integritet. Gjennom offentliggjøring av sidegjøremålene sikrer vi åpenhet om de ansattes bidrag i samfunnet, sier Nonås.