krever-kunnskapsdebatt-i-valgkampen

Petter Aaslestad i Forskerforbundet.

krever-kunnskapsdebatt-i-valgkampen

Ola Magnusson Rydje i Norsk studentorganisasjon.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon (NSO) etterlyser mer debatt om kunnskapssamfunnet. I et felles fremstøt ber de partiene om å vise hvilke ambisjoner de har for forskning og utdanning i Norge.

– Norge har 65 000 ansatte innenfor forskning og utvikling, og nærmere 220 000 studenter i høyere utdanning. Vi representerer viktige velgergrupper, og vi blir pekt på som en del av løsningen på mange utfordringer samfunnet står ovenfor,sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad og leder i NSO Ola Magnussen Rydje.

Ifølge organisasjonene viser en gjennomgang av partiprogrammene samtlige politiske partier har høye ambisjoner på vegne av kunnskapssamfunnet. Partiene bør derfor fortelle velgerne om dette, mener Aaslestad og Rydje. 

– Nå forventer vi at partiene forteller oss hvordan vi skal utvikle kunnskapssamfunnet framover, og hvilket politisk alternativ som virkelig vil satse på sektoren, sier de.