Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Krever tilbakebetaling av tilskudd fra Westerdals

Av Julia Loge

Publisert 31. mai 2018

Westerdals høyskole har inngått flere avtaler som har beriket eierne, men ikke kommet studentene til gode, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet slår i en foreløpig tilsynsrapport fast at to avtaler inngått mellom Westerdals høyskole og andre selskaper i Anthon B. Nilsen-konsernet har brutt med kravet i universitets- og høyskoleloven om at tilskudd skal komme studentene til gode. Dette gjelder skolens husleieavtale for det såkalte Vulkan-bygget og en avtale om salg av kursvirksomhet.

– Tilsynsrapporten avdekker at Westerdals Høyskole har inngått flere avtaler som har beriket tidligere eiere i Anton B. Nilsen-konsernet, men ikke kommet studentene til gode. Dette er alvorlig og viser at vi må se på regelverket for private høyskoler og universiteter på nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

– Smutthullene skal tettes

I tilsynsrapporten varsler departementet krav om tilbakebetaling av 3, 4 millioner kroner fra Westerdals høyskole som følge av at skolens husleieavtale for Vulkan-bygget overstiger markedsmessige vilkår. På grunn av foreldelse kan ikke alle verdiene det er snakk om kreves tilbakebetalt. Dette gjelder for eksempel avtalen om salg av kursvirksomhet.

Fakta
  • Tilsynet med Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT) ble åpnet ved departements brev av 27. september 2016.
  • Tilsynstema har vært forbudet i universitets- og høyskoleloven mot å "gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dennes nærstående."
  • Departementet kan kreve tilbakebetalt tilskudd som ikke er benyttet i henhold til disse forutsetningene.
  • Departementet har undersøkt alle vesentlige avtaler som WOACT og dens rettsforgjengere har inngått med nærstående parter i perioden 2010 til august 2017, samt enkelte avtaler før nevnte tidsintervall.
Skolen har i løpet av tilsynsperioden fått nye eiere som har endret en rekke av de avtalemessige forholdene som tilsynet har kontrollert slik at de ikke lenger er aktuelle. Kunnskapsdepartementet har gjennomført et stedlig tilsyn med skolen og de nye eierne i 2017, og det har vært et godt samarbeid.

– Vi har skjerpet tilsynet med de private høyskolene, og jeg vil sørge for at vi raskt kommer i gang med vurderingen av regelverket. Smutthullene som gjør at enkelte eiere har beriket seg på midler som skal komme studentene til gode skal tettes, understreker Nybø.

Nå har Westerdals to uker på seg på å gi sin tilbakemelding før endelig vedtak fattes.

Avslørt i 2015

I 2015 ble det avslørt en rekke økonomiske misligheter ved daværende Westerdals School of Communications. Kunnskapsdepartementet krevde tilbakebetaling av 85 millioner kroner i urettmessig statsstøtte. I 2017 ble det inngått forlik om tilbakebetaling av 42 millioner.

I tillegg ble skolen saksøkt av 1300 tidligere studenter som var blitt avkrevd for mye skolepenger av skolen over en periode fra 2003 til 2012. To tredeler av studentene inngikk forlik med skolen i fjor, men omkring 470 av de tidligere studentene godtok ikke forliket. Saken kom for retten i august, og onsdag 20. september slo Oslo tingrett fast at skolen har overfakturert studentene og må betale tilbake nærmere 30 millioner kroner.

Skolen heter i dag Westerdals Oslo ACT og eies av Høyskolen Kristiania.

Det var Dagens Næringsliv som i 2015 først skrev om de høye utbyttene som ble utbetalt ved den statsstøttede skolen. Økokrim siktet skolen for grovt bedrageri våren 2016, men saken ble henlagt i sommer på grunn av bevisets stilling.

  • Les mer: