kritiserer-sciences-po

Foto: Wikimedia/Jasrow

Fakta

Array

FRANKRIKE: Eliteuniversitetet L'Institut d'études politiques (Sciences Po) får kraftig kritikk for sin økonomistyring av Frankrikes riksrevisjon, skriver Le Monde.

Revisjonens rapport konkluderer med at styringen har vært kaotisk, og at den i større grad har bestått av «små avtaler mellom venner enn en seriøs administrering av offentlige midler».

Topplønningene skal de siste årene ha vokst til flere hundre tusen euro over gjennomsnittlige lederlønninger i bransjen.

Tilfeldig fastsetting av bonusordninger og forskjellsbehandling av ansatte blir også kritisert. Institusjonens tidligere direktør døde i vår. Den nye ledelsen gjør nå flere endringer i administrasjonen.