Økt Russland-samarbeid

Av

Publisert 17. april 2012

-kt-russland-samarbeid

Nordområdene: 

Utenriksdepartementet støtter avtalen om forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Universitetet i Nordland (UiN) og Det humanistiske universitetet i Murmansk med 2,5 millioner kroner over tre år.

De to universitetene har allerede inngått en avtale om å utvikle en felles master i borderologi fra 2013.

– Rett oversatt er det snakk om «grensekunnskap». Studiet vil gi en filosofisk tilnærming til å forstå grenseområdets økonomi og ressurser, så vel som historie, kunst, kultur og språk, uttaler førsteamanuensis Jan Selmer Methi ved UiN-Profesjonshøgskolen på UiNs nettside.