-kte-kj-nnsskiller

Økte studieavgifter har ført til nedgang i mannlige søkere.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Det er en tredjedel mer sannsynlig at kvinner begynner på universitetet enn menn, viser en ny britisk rapport.

Etter at landet innførte høye studieavgifter som følge av budsjettkutt, har kjønnsgapet blant søkere til høyere utdanning økt.

Generelt har antallet søkere falt med 8,8 prosent, og antallet som blir tatt opp ved universitetene har falt med 13 prosent. Men antallet mannlige søkere har blitt redusert dobbelt så mye som kvinnelige.

Selv om alle mannlige søkere hadde fått studieplass, ville kvinnene fortsatt ha vært i flertall, skriver The Guardian.