Kulturdepartementet: Ingen krisepakke til museene nå.

– Gjennom de generelle tiltakene tar staten på seg et sterkt utvidet ansvar for kostnadene ved permitteringer, svarer statssekretær Knut Aastad Bråten.