– Kunnskap om fornorskning må styrkes i alle deler av utdanningssektoren

Nytt kunnskapssenter er hovedtiltaket i rapporten om fornorskningen av samer, kvener og skogfinner.