– Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at det er noen spesielle utfordringer på Kunstakademiet, det er ikke noen tvil om det.

Det sier Jørn Mortensen, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo til Kunstkritikk.no.

Mandag 30. mai presenterte Kunsthøgskolen i Oslo resultatene av en ny arbeidsmiljøundersøkelse. I undersøkelsen utmerker fagavdelingen Kunstakademiet seg negativt med hensyn til sosialt klima, personlige konflikter og tillit til ledelse, skriver Kunstkritikk.

Klare utfordringer

På spørsmål om de ansatte oppfatter arbeidsklimaet som «mistroisk og mistenksomt» er resultatet overveiende bekreftende. De ansatte som har svart på undersøkelsen ved Kunstakademiet har på dette spørsmålet i snitt svart 3,5 poeng av 5 mulige, mot 1,5 poeng på avdeling Kunst og håndverk. Undersøkelsen viser også dårlige resultater for sosialt klima og tillit til ledelsen. Kunstakademiet får mellom 2,5 og 3 poeng av 5 mulige på spørsmål om sosialt klima, mot et gjennomsnitt på litt over 3,5 poeng. På spørsmål om tillit til ledelsen får Kunstakademiet 3 poeng, mot et gjennomsnitt på mellom 3,5 og 4 poeng.

– Undersøkelsen viser klart at det er utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet ved Kunstakademiet, sier Eva Løveid Mølster, programansvarlig for bachelor på Kunstakademiet og tillitsvalgt for Forskerforbundet. Hun plasserer ansvaret hos ledelsen:

– Arbeidsgiver har plikt til å følge opp arbeidsmiljøet gjennom en systematisk overvåking og oppfølging. Ifølge tiltaksplanen ved Kunstakademiet, som kom etter den forrige undersøkelse i 2014, ble det satt som mål blant annet å forsterke interessen i hverandres faglige virksomhet og ha flere kollektive samtaler. Hvordan dette ble fulgt opp må arbeidsgiver selv gjøre rede for, sier Mølster til Kunstkritikk.

Må unngå splittelse

Fungerende dekan for Kunstakademiet, Saskia Holmkvist sier at kommunikasjonen må bedres.

– Våre tiltak går fremfor alt på å skape et klima der alle er inkludert, både undervisere og øvrig personal. Vi må se på hvordan vi kan føre diskusjoner der alle kommer til tale. Utfordringen vår er at vi har et reisende kollegium, derfor er det viktig å ha tettere kommunikasjon, slik at vi kan unngå splittelse, sier Holmkvist.

Etter hva Kunstkritikk får opplyst av ansatte ved akademiet dreier konfliktene seg blant annet om uenigheter om ansvarsområder mellom faglige og administrativt ansatte. Situasjonen oppleves som belastende for hele avdelingen.

Svak bedring

Samtidig understrekes det at resultatene for KHiO som helhet er forholdsvis gode, og skiller seg lite fra universiteter og høyskoler generelt. Unntaket er Kunstakademiet som viser betraktelig dårligere resultater på visse områder enn de andre avdelingene, både i 2014 og i årets undersøkelse. Forholdene ser riktignok ut til å ha bedret seg marginalt, men den nye undersøkelsen viser at akademiets problemer med det sosiale klimaet er vedvarende.

– Det har vært utfordringer ved Kunstakademiet en stund, og dette kom til uttrykk i undersøkelsen i 2014. Men som man ser av den nye undersøkelsen er det gjort et lite arbeid og det er blitt generelt bedre. Men det fortsatt ikke bra, og det bekymrer ikke minst de ansatte på Kunstakademiet – dette var veldig tydelig i Kunstakademiets oppfølgingsmøte, som ble holdt etter fellesmøtet mandag, sier rektor Jørn Mortensen.