Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Kunsthøgskolen i Oslo er akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut) som vitenskapelig høyskole for fagområdet kunst.

– Jeg gratulerer Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) med vel gjennomført akkrediteringsprosess. Høyskolen fremstår som en solid institusjon med mangfold og fellesskap innen fagområdet kunst. Kunstutdanningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet er av høy internasjonal kvalitet innen samtlige faggrupper. Kunsthøyskolen tilfredsstiller dermed kravene til å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole, sier Nokut-direktør Terje Mørland.

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøyskole med over 500 studenter. Mørland opplyser at Nokut har akkreditert Khio ut fra de fastsatte faglige kriteriene som ligger i regelverket.

– Kunsthøyskolen må nå selv søke regjeringen om å få endret sin status og navn til vitenskapelig høyskole. Regjeringen vurderer på eget grunnlag om de vil gi en slik endret status til kunsthøyskolen, sier han.

Rektor Jørn Mortensen sier høyskolen vil søke om å få endret status.

– Akkrediteringen er en formell anerkjenning av kvaliteten og nivået på det felles faglige arbeidet som utføres på høyskolen. Vi vil innen kort tid sende en formell søknad til Kunnskapsdepartementet om regjeringens godkjenning av endret status til vitenskapelig høyskole, sier Mortensen i en uttallelse.

Å endre institusjonsstatus er midlertidig satt på vent av regjeringen til fusjonsprosessene i sektoren er nærmere avklart.