kunsthall-p--svalbard-

Longyearbyen på Svalbard.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Nordnorsk Kunstmuseum skal tildelast midlar for å etablere ein filial av museet i Longyearbyen, Kunsthall Svalbard.
Det foreslår Kulturdepartementet i statsbudsjettet for 2015. Museumsdirektør Knut Ljøgodt er glad:

– Ambisjonen vår er at Kunsthall Svalbard skal vere ein visingsstad for internasjonal samtidskunst på høgt nivå. Fleire kunstnarar og kuratorar eg har treft, i Noreg og elles i verda, vil gjerne til Arktis, og no kan vi tilby dei eit opphald der, seier han i ei pressemelding.