kutt-i-finansiering

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Siden finanskrisen inntraff i 2007 har en rekke land kuttet i finansieringen av forskning og høyere utdanning, skriver Times Higher Education.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av European University Association har 13 av 22 land opplevd realkutt i universitetsbudsjettene siden 2008. I halvparten av landene utgjør studieavgiftene under fem prosent av universitetenes inntekter.

Institusjoner i land med lave studieavgifter er særlig sårbare for kutt i de offentlige budsjettene, konkluderer rapporten.