Kutter likestillingspris

Av Forskerforum

Publisert 28. oktober 2014

Regjeringen vil ikke lenger premiere likestillingsarbeid i akademia.

kutter-likestillingspris


– Vi ser ikke lenger grunn til å videreføre prisen, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Fakta
  • En ekspertgruppe ledet av Torbjørn Hægeland la 7. januar fram en rapport om nytt finansieringssystem for UH-sektoren.
  • Gruppen anbefaler Ã¥ innføre tre–fire-Ã¥rige utviklingsavtaler mellom departementet og hver enkelt institusjon.
  • Avtalene skal sette kvalitative mÃ¥l for kvalitet, samspill med samfunns- og næringsliv og utvikling av institusjonens profil.
  • Avtalene skal knyttes opp mot fem prosent av grunnbevilgningen.
  • Høringsfrist er 9. februar.

Siden 2007 har Kunnskapsdepartementet delt ut en likestillingspris til universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutter som utmerker seg i sitt arbeid for likestilling. I forslaget til statsbudsjett for 2015 kommer det frem at regjeringen legger ned prisen, og den vil ikke bli utdelt for 2014, skriver nettstedet Kifinfo.no.

Prisen er på to millioner kroner som skal gå til vinnerens videre arbeid med likestilling. Blant de siste årene er Universitet i Troms, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Simula Research Laboratory.

Ikke i mål med likestilling

Kunnskapsdepartementet begrunner avviklingen delvis med manglende nasjonal interesse for prisen.

– Tatt i betraktning den avtakende interessen for å søke om prisen, samt oppmerksomheten prisen allerede har gitt likestillingsarbeidet ved institusjonene, ser vi ikke lenger grunn til å videreføre prisen, sier statssekretær Bjørn Haugstad ved Kunnskapsdepartementet til Kifinfo.

Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, mener avgjørelsen er underlig.

– Institusjonene er jo ikke i mål når det gjelder likestillingsarbeid, og prisen har vært med på å gi en viktig signaleffekt og vist at kjønnsbalanse er viktig for departementet.  Samtidig har den vært viktig for bevisstgjøringen i sektoren. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle i en organisasjon synes dette arbeidet er viktig, så et overordnet politisk budskap om at dette er noe som skal løftes frem, har hatt stor effekt, mener Tveit.

Styrker Kif-komiteen

Statssekretær Bjørn Haugstad sier at nedleggelsen av prisen ikke innebærer at regjeringen nedprioriterer likestillings- og mangfoldsarbeidet i sektoren. Han viser til at Komiteen for kjønnsbalanse og mangold i forskning har fått økte bevilgninger, blant annet for å ivareta sitt nye mandat. Mandatet har blitt utvidet fra august i år til også i gjelde mangfold og etnisitet, i tillegg til kjønnsbalanse.

− Vi mener Kif-komiteen er et godt tiltak for likestilling, og har derfor økt bevilgningen fra tre millioner til fem millioner kroner. I tillegg har vi Forskningsrådet som jobber svært målrettet med likestilling, og som har etablert blant annet BALANSE-programmet, sier Haugstad.

Kif-komiteens leder Curt Rice sier at han er glad for departementets økte bevilgninger, og opplever det derfor som en blandet opplevelse når likestillingsprisen prioriteres vekk.

− Likestillingsprisen er en viktig gulrot i systemet, og gir anledning til å belønne dem som har gjort en god jobb. Dessuten har Norge et så godt rykte på seg som likestillingsland og fremheves ofte som et foregangsland internasjonalt, så det er synd å miste dette tydelige uttrykket, mener Rice.