Kva er PoreLab og SapienCE? Spør du meg, så spør eg deg.

Månadens tema er namna på sentra for framifrå forsking (SFF). Forskingsrådet tildeler etter søknad statusen til forskingsmiljø som eg vonar er framifrå (inni meg liker eg best å tenkje «excellent»). I 2017 vart det oppretta ti nye slike sentra, og Forskingsrådet har lagt seg trygt på den excellente sida i presentasjonen av dei på nettsida: … Fortsett å lese Kva er PoreLab og SapienCE? Spør du meg, så spør eg deg.