Kvantitativ samfunnsforsker
LUKK

Kvantitativ samfunnsforsker

Institutt for samfunnsforskning søker kvantitativ samfunnsforsker med interesse for arbeid, utdanning og velferd.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. For å styrke arbeidslivsforskningen søker vi nå en forsker med doktorgrad i samfunnsøkonomi eller andre nærliggende samfunnsvitenskapelige fag som kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen forskningsområdene arbeid, utdanning og velferd. 

Om stillingen:

Den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Arbeid og velferd (ARV). Gruppen har lang erfaring med kvantitativ arbeidslivsforskning og analyser av koblede registerdata.

Annonse

Sentrale forskningstema er hvordan omstillinger i arbeidslivet påvirker sysselsetting, lønn og produktivitet, hvordan endrede tilknytningsformer og det kollektive arbeidslivet påvirker arbeidstakernes velferd og hva kompetanse og helse betyr for gjennomføring av utdanning, sysselsetting og lønn.

ISF er et tverrfaglig forskningsinstitutt som legger til rette for faglige fellesskap og prosjekter på tvers av disipliner og forskningsgrupper. Den som tilsettes vil ha gode muligheten til å utvikle arbeids- og velferdsforskningen på ISF og lede forskningsprosjekter hos oss.

Kvalifikasjonskrav

  • Erfaring med, og interesse for, forskning på arbeidsmarked, utdanning og/eller velferdsspørsmål.
  • Doktorgrad i samfunnsøkonomi, sosiologi eller statsvitenskap.
  • Solid kvantitativ metodekompetanse og erfaring fra analyser på registerdata. Erfaring med metoder for å avdekke kausale sammenhenger teller positivt.
  • Erfaring med vitenskapelig publisering. 
  • Erfaring med prosjektledelse og prosjektakkvisisjon er en fordel. 
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 

Vi ønsker både erfarne og nyutdannede søkere. Kandidater som er i ferd med å levere eller nylig har levert sin doktorgradsavhandling kan også komme i betraktning. Tilsetting skjer i så fall med forbehold om at graden oppnås. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering etter forskerkompetanse i henhold til gjeldende lønnssystem. Tiltredelse etter avtale.

Om søknaden

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via denne siden.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med:

Forskningsleder Kjersti Misje Østbakken
e-post: k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
telefon: 991 62 556

Direktør Tanja Storsul
e-post: tanja.storsul@samfunnsforskning.no 

Glimt fra instituttet

Om oss

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre forskergrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, medier og offentlighet, valg og demokrati.

Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist: 11. april 2023

Arbeidsgiver: Institutt for samfunnsforskning
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Arbeidssted: Frogner, Oslo

Søk på stillingen her