Kvinner føler seg forbigått

Av Forskerforum

Publisert 27. august 2012

Teologisk fakultet i Oslo preges av uformell ansettelsespraksis, konkluderer ny rapport. Bare 2 av 18 fast ansatte er kvinner.

kvinner-f-ler-seg-forbig-tt


– Internkultur er noe som tar lang tid å endre, sier dekan Trygve Wyller. (Foto: UiO)

Fakta

 

  • Styret ved Høgskolen i Finnmark (HiF) vedtok i juni å gå vidare med planane om samanslåing med Universitetet i Tromsø (UiT).
  • I oktober skal saka opp i kommunar og fylkesting.
  • 31. oktober vil styret ved HiF vedta om det skal sendast ein søknad om fusjon med UiT.

 

Bare 2 av 18 faste vitenskapelige ansatte ved Det teologiske fakultet (TF) i Oslo er kvinner. Det er den skjeveste kjønnsbalansen blant alle fakultetene ved Universitetet i Oslo, og bak den tradisjonelle mannasbastionen Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Det skriver informasjonssenteret for kjønnsforskning, Kilden, på bagrunn av en ny rapport.

Rapporten, som baserer seg på en spørreundersøkelse blant de ansatte, prøver å gi svar på hvorfor kjønnsbalansen er så skjev ved fakultetet. Svarene fra kvinnene ved fakultetet er nedslående: De føler seg ikke like godt faglig ivaretatt som mennene og ser i langt mindre grad enn mennene for seg en karriere ved fakultetet.

«Har ingen fremtid»

«Det er en blanding av mangelen på bevisst rekrutteringspolitikk og en svært ubevisst uformell rekrutterings- og ansettelsespraksis som har privilegert menn», skriver en respondendt. En annen skriver at ansettelsene de siste ti årene har vært preget av konflikter og problemer. «Flere har for eksempel blitt ansatt fordi de har gått for lenge i midlertidighet og dermed sklidd inn uten reell utlysning. Jeg tror det er mye ’fiksing’ og da er det sjelden kvinnene som når fram», skriver respondenten.

Selv om halvparten av de kvinnelige stipendiatene ser for seg en framtid i akademia, er det mindre enn ti prosent som ser for seg en framtid på TF. Til sammenlikning oppgir hver fjerde mann at han ser for seg en framtid på TF.

Få åpne ansettelsesprosesser

Åse Røthing, som har gjennomført studien, fastslår at veien til fast stilling på TF kan være lang for kvinner.

– Spørreundersøkelsen kan indikere at veien inn på fakultetet er ganske åpen for kvinner. Samtidig svarer kvinner og menn ganske ulikt om framtidsplaner knyttet til jobb i akademia versus på TF, sier hun til Kilden

Av de 9 ansettelsene som har vært gjort ved fakultetet i perioden 2004-2012 har to gått til kvinner. Bare tre av disse ni stillingene ble besatt etter «en åpen og reell utlysnings- og ansettelsesprosess», skriver Røthing i rapporten.

– Uklar rekrutteringspolitikk

– Dette kan tyde på at TF har en uklar rekrutteringspolitikk. Det er åpenbart viktig med transparente og klare konkurranseregler og beslutningsprosesser for at kvinner skal ha like gode muligheter som menn til å nå opp i kampen om faste, vitenskapelige stillinger, sier hun.

Dekan Trygve Wyller sier han tar funnene i rapporten på høyeste alvor.

– Vi må jo tro at uttalelsene som framkommer i rapporten er representative, og i hvert fall dekkende for en del holdninger. Det må vi selvfølgelig ta på alvor. Utfordringen er jo om dette er spesielt for Det teologiske fakultet, eller om den type uformelle kulturer som her beskrives finnes alle steder. I hvilken grad de uformelle kulturene har vært en hindring for likestilling, er et større spørsmål. Men vi tar dette ordentlig på alvor, sier Wyller.

Forventer kraftig økning

Han innrømmer at Teologisk fakultet har et likestillingsproblem.

– Ja, vi har det problemet per i dag at vi har den laveste kvinneandelen på UiO. Det er også bakgrunnen for at vi ba om denne rapporten, for å få innspill til måter å øke den på, sier Wyller. Han kan fortelle at fakultetet i løpet av inneværende semester har tre nye stillinger å fylle.

– Jeg kan ikke forskuttere hvem som vil få disse stillingene, men jeg vil bli forbauset om ikke minst to av dem er kvinner, sier han. Det vil bety en dobling av antallet fast ansatte kvinner ved fakultetet, og kan bety en kvinneandel på mellom 22 og 26 prosent. Dekanen forventer at det vil skje en radikal økning i kvinneandelen ved fakultetet i løpet av få år.

– Internkultur er jo noe som tar lang tid å endre. Men nåværende fakultetsledelse har hele tiden vært veldig oppmerksom på det. Samtidig skal man huske på at dette også er subjektive erfaringer. Vi trenger nå en grundig diskusjon om rapportens påstander på hele fakultetet, sier Wyller.