kvinner-regjerer-i-administrasjonen-

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Kjønnsubalanse: Kvinneandelen i saksbehandler- og understillinger ved norske universiteter og høyskoler er høy, og stigende.

Ifølge tall fra Forskerforbundet har andelen steget fra 70 til 73 prosent på ti år. Det gir grunn til bekymring, ifølge spesialrådgiver Jon Iddeng i Forskerforbundet.

– Det er godt dokumentert at tilnærmet kjønnsbalanse er viktig både for arbeidsmiljøet og for kvaliteten på arbeidet. Tallene indikerer at man ikke er spesielt opptatt av likestilling i rekrutteringsarbeidet til disse stillingene, sier han.