– Lærerløft går ut over forskning

Fagmiljøer advarer: Storstilt etterutdanning av lærere kan slå negativt ut for dem som skal gjøre jobben, og tappe skolene for realfagskompetanse.